Özel Kariyer Fen Lisesi - Batıkent

Teşvik Başvuru İşlemleri

2017-2018 Devlet Teşviği E-Kılavuzu Yayınlandı.

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEŞVİK KAPSAMINDA ÖZEL OKULLARA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN İSTENİLECEK BELGELER


 

  1. Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan 2015 – 2016 ve 2016 -2017 eğitim öğretim yılında alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,


 

  1. Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı Mayıs – Haziran – Temmuz Aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren onaylı bordrosu, (Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak kayıtlı olduğu okula teslim edeceklerdir. Aile bireylerinden birinin kira geliri var ise kira gelir beyannamesi dolduracaktır, (Kira gelir beyannamesi okulumuzda bulunan matbu evraka doldurulacaktır), işverenlere ait vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı belge, (Son 6 aya ait onaylı geçici gelir vergisi beyannamesi, vergi levhası fotokopisi)


 

  1. “ Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar” bölümünde üniversitede okuyan veya 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ve e – okul sistemi dışında kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri…


 

  1. Harp veya Vazife Malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri.

DESTEK YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN E-OKUL ÜZERİNDEN BAŞVURULARI

10 Ağustos 2017-06 Eylül 2017

Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı
07 Eylül 2017

Öğrencilerin Tercih İşlemleri
07-14 Eylül 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
15 Eylül 2017

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
15-22 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
25 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri
25-29 Eylül 2017