Değerlerimiz

Kariyer Eğitim Kurumları’nın; markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır.Özel Kariyer Koleji’nde;Çalışmaktan zevk alan, başarılarından sevinç duyan, öz sevgisi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, artı değerler taşıyan, mutlu ve vizyon sahibi bireyler yetiştirilir.

  • -Öğrencilerimiz; kazandıkları bilgileri, becerileri ve özgüvenleriyle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılırlar.
  • -Bilim öğretilir, “yapıcı disiplin”den taviz verilmez.
  • -Öğrencilerimizin çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanır, kültür – sanat yoğunlukla yaşanır ve yaşatılır.
  • -Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilir.
  • -Planlı etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin birlikte çalışma ve kendi kendilerini kontrol etme becerileri kazanmaları sağlanır.
  • -Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek ortak projeler yürütülür.
  • -Uzman ve topluma mâl olmuş kişilerden oluşan, bilim, sanat ve kültür kurullarıyla öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanır.
  • -Öğrencilerimiz, yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek durumda mezun olur.
  • -Öğrencilerimiz; bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri, yaşama dair mekânlarda “yaparak ve yaşayarak” gerçekleştirir.
  • -Ailelerimiz, eğitim – öğretimin bir parçasıdır ve yerleşkemiz, ailelerimizin de spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecekleri bir yaşam alanıdır.