Almanca Dil Eğitimi

ÖZEL KARİYER KOLEJİ ALMANCA DİL EĞİTİMİ

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

 Erich FROMM


Gelişen ve değişen dünyamızda birinci yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dilin gerekliliğinin bilincinde olan Özel Kariyer Koleji; ortaokul ve lise düzeyinde ikinci yabancı dil olarak “Almanca” eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, ortaokul 5. sınıftan itibaren; “okuma, yazma, konuşma ve dinleme” becerilerini geliştirme, çeşitli oyunlarla ve etkinliklerle öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilme fırsatı elde etmektedirler.

      

 

Özel Kariyer Koleji Ortaokulu Almanca Zümresi olarak hedefimiz:

Öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir yabancı dilin farkına varmasını, dil öğrenimini sevmesini ve Almancayı günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamak; topluma, dil bilmenin verdiği özgüvenle iletişimi güçlü ve kendini daha iyi ifade edebilen bireyler kazandırmaktır.

      

 

Neden Almanca öğrenmeliyiz?

Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan Almanca, dünyada en çok konuşulan dillerden biridir.  Dünyada en çok konuşulan ikinci dil ve resmi dil olan İngilizce ile aynı dil ailesinin üyesi olan Almanca, bu yönüyle İngilizce ile birlikte daha kolay öğrenilebilen bir dildir. AB’nin de en çok konuşulan anadili olan Almanca, aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı, öğrenilmesi durumunda kişiye birçok yönden önemli avantajlar sağlamaktadır:

      

 

İş Dünyasındaki Yeri:  Tüm Avrupa’da kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan Almanca, kariyer hedefleyenler için ideal bir dildir. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya’nın çok sayıda firması ülkemizde faaliyet göstermektedir. Almanya; AB’nin en büyük ekonomisi, dünyanın ise 4. büyük ekonomisidir. Ülkemizde, Almanya patentli firmalarda çalışacak olanlarda Almanca biliyor olma şartı aranmaktadır.

      

Bilim, Sanat ve Edebiyattaki yeri: Alman bilim insanlarının bilim dünyasına kattığı çok sayıda çalışma vardır. Sayısal olarak, çok sayıda Almanca yazılmış makale bulunmakta ve bu yönüyle İngilizceden sonra dünyada ikinci sırayı almaktadır. Almanca bilen birisi, bu yayınları okuyup anlama konusunda sorun yaşamamaktadır. Sanat ve edebiyat alanında da çok sayıda dünyaca ünlü eser Almanca hazırlanmıştır. Goethe, Grim Kardeşler, Mozart, Bach, Beethoven, Strauss, Kafka ve Brecht bu eserleri dünya literatürüne kazandıran tanınmış sanatçı ve yazarlardan bazılarıdır.

      

Turizmdeki yeri: Ülkemiz için büyük önem arz eden ve milyonlarca kişinin geçimini sağladığı turizm sektöründe, Türkiye’yi ziyaret eden turistler arasında Alman vatandaşları en büyük bölümü oluşturmaktadır. Almanlar, turizm harcamasında da dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sektörde çalışacak kişilerin Almanca bilmesi, iş başvurularında öncelikli tercih sebebi olmaktadır.    

      

Yükseköğrenimdeki yeri: Almanya, yükseköğrenim alanında yabancı öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 5 ülkeden biridir. Gerek üniversitelerinin kalitesi gerekse önemli burs imkânları sunması öğrenciler arasında tercih sebebi olmaktadır. Özellikle mühendislik alanında her yıl binlerce yabancı öğrenci Alman üniversitelerinde eğitimine devam etmektedir.

 Almanca dersi işlerken kullandığımız metotlar:

***Eğitim anlayışımızda öğrenci merkezli yöntemler kullanılır.

***Öğrenmeyi etkin duruma getirmek için, öğretmen rehberlik ederken işin çoğunu öğrenciler yapar. Böylelikle kalıcı öğrenme sağlanır.

***Öğrencilerimiz her ne öğrenirse bunları uygularlar, dili aktif olarak kullanmış olurlar.

***Soru sorma ve okudukları metinleri yorumlama gibi davranışları gelişir.

***Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.

***Öğrenci hedefe kendisi ulaşır.

***Öğrenci olumlu davranışları kazanırken eğlenir, zevk alır, kendine olan güveni artar.

***Öğrenci öğretmenini ve arkadaşlarını daha iyi tanır.

 ***Yapılan etkinlikler ve sunumlarla paylaşım ve yardımlaşma davranışları ders içinde artar ve ders dışına da taşınmış olur.

KARİYER KOLEJİNDE ALMANCA DERSİ

Almanca derslerimizi, yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu temelinde işliyoruz. Öğrencilerimiz yeni bir dil öğrenirken, derste aktif kalarak öğrendiği her kelimeyi, bilgiyi uygular ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmiş olur. Derste öğrencinin öğrendiği bir konuyu ihtiyaç haline getirip kullanmasını sağlayacak dramalar ve mini skeçler kurarak edinilen bilginin yüzeysel kalmasını önleyip çocuğun içselleştirmesini sağlıyoruz.

Derslerimizde eğitsel oyunlar, konularımızla ilgili eğitsel şarkılar, slaytlar, eğitsel videolar kullanarak her çocuğa ulaşıp Almanca öğrenirken çocuğun sosyal, iletişimsel gelişimini de destekliyoruz. Aynı zamanda derslerimizde eğitim sürecimizi en son teknolojik ürünlerle destekleyerek öğrencilerimizin Almancayı severek öğrenmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine ve gerek günlük dilde gerekse ileriki yaşamlarında kullanabilecekleri kelimelere ve cümle yapılarına önem veriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz, asıl gerekli olan dili kullanma becerisini edinmiş olmaktadır.

Derslerimiz, öğrencilerimizin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, hata yapmanın doğruya ulaşma yolunda atılan bir adım olduğu bilinciyle, zihinsel, duygusal ve sosyal bakımdan doyuma ulaşmış bireylerin yetiştiği zaman dilimleridir.