Liseye Hazırlık

Liseye Hazırlık gruplarımızda her ay Türkiye Geneli Deneme sınavları, her hafta ek deneme sınavları uygulanır ve değerlendirilir.

Deneme sınavlarından sonra sınıf rehber öğretmenleri, okul rehber öğretmenleri ve ilgili müdür yardımcıları bir araya gelerek %70 çalışmaları hazırlanır, öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılır. Ek çalışmalar veliler ve sınıf rehber öğretmenlerince takip edilir.

Sınav sonuçlarından sonra konu analizli karneler öğrencilere dağıtılır, K12 sistemi ve sms ile veli bilgilendirilmesi yapılır.

Akşam seviye grubu olarak hazırlanan etüt sınıflarımızda soru çözümleri ve ek çalışmalar, ders denemeleri uygulanır.

Her ay sınav taktikleri, test çözme teknikleri, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, lise tanıtımları vb. hakkında öğrencilere bilgilendirme seminerleri yapılır.

TEOG sınavında 67 öğrencimiz Fen Lisesine, 216 öğrencimiz Anadolu Lisesine, 48 öğrencimiz Meslek Lisesine yerleşmeye hak kazanmıştır.

2018

LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

SINAV SİSTEMİ

 • Sınav Sayısal ve Sözel olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
 • Sayısal bölümde 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri sorusu sorulacak.
 • Sözel bölümde ise 20 Türkçe, 10 İnkılap, 10 Din Kültürü ve 10 İngilizce sorusu olacak.
 • Toplamda 90 soru sorulacak olan sınavın süresi ise 135 dakika olacak. (sözel 50 soru 75 dk / sayısal 40 soru 60 dk)
 • Sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
 • Sınav kitapçıkları 4 tür A-B-C-D olacaktır.
 • 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

SORULARIN YAPISI

 • MEB’in açıklaması : “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” şeklinde.
 • Örnek sorularda da bu izlenimi oluşturuyorlar.
 • Sınava girmek zorunlu mu? Kaç öğrenci sınavla yerleştirilecek?
 • Sınava girmek tamamen öğrenci ve velinin kararına bırakılmış durumda. Öğrencilerin bir liseye yerleşmesi için sınava girmeleri zorunlu değil.
 • Sınava girmeyen öğrenciler dâhil, tüm öğrenciler zorunlu 5 okul tercihi yapacak ve buna göre okullara yerleştirilecekler.
 • 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek.
 • Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme için; her ilde ‘eğitim bölgeleri’ oluşturulacak ve eğitim bölgeleri eğitimde süreklilik esasına göre;  ilkokul-ortaokul-liseleri birbirine eşleştiren bir uygulama olacak.
 • Eğitim bölgeleri oluşturulurken bölgenin genel nüfusu, ortaokul öğrenci nüfusu, okul türleri ve konumları dikkate alınacak.
 • O bölgedeki her bir ortaokul; türleri itibariyle o bölgedeki liseler ile ilişkilendirilebilecek.

SINAVLA ALAN OKULLAR

a- Fen Lisesi

b- Sosyal Bilimler Lisesi
c- Proje Okulları (Anadolu Lisesi/ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu İmam-Hatip Lisesi)

SINAVSIZ ALAN OKULLAR

            Ortaokul ve liselerin eşleştirilmesi sonucunda oluşturulacak bölge okulları.

LİSEYE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Her öğrenci sınava girmek zorunda değil, isteyen öğrenciler girecektir.
 •  Sadece 8.sınıf müfredatını kapsayan bir sınav olacaktır.
 •  Sayısal - Sözel iki bölümden oluşan bir sınav ve öğrenci temel derslerden sorumludur. (Türkçe/Matematik/Fen Bilimleri/İnkılap Tarihi/Din Kültürü/İngilizce)
 • Soru Sayısı 90 – Süre 135 dakika. 3 yanlış 1 doğruyu götürür.
 •  Haziran ayının ilk haftası (02 Haziran 2018) / Saat: 10.00’ da uygulanacak. Temmuz ayında tercihler yapılacaktır.
 •  Ek yerleştirme yapılacaktır.
 • Tercih edilecek okul sayısı 5’tir.
 • Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yapabilecektir.
 • Okul türleri arasında (yani Anadolu lisesinden meslek lisesine, meslek lisesinden Anadolu lisesine gibi) 10.sınıfın sonuna kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de göz önünde bulundurularak nakil işlemleri yapılacaktır.
 •  Bir önceki yıl (yani TEOG) sonucuna göre yerleşen yani halen liselerde eğitim gören öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puanına göre nakil başvurusunda bulunabilecektir.
 • Özel okullar ayrı bir sınav yapabilir ya da merkezi sınavın sonuçlarını kayıt yaparken kullanabilir.
 • Özel okul tercih etmeyen isteyen istediği okula gidip kayıt yaptırabilir.
 • Sınava giren ve girmeyen öğrenciler aynı zamanda tercih yapacaklardır.
 • Tercihler e-okul üzerinden yapılacaktır.
 • Sınava girenler önce sınav puanları ile gitmek istedikleri 5 okul tercih edeceklerdir.
 • Ardından adreslerinin bulunduğu eğitim bölgelerinde bulunan 5 okulu tercih edeceklerdir.
 • Sınav puanı ile yerleşemezler ise diğer öğrenciler gibi kendi eğitim bölgelerindeki okullara yerleştirileceklerdir.
 • Öğrencilerin adrese dayalı eğitim bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacaktır. Öğrenciler kendilerine sunulan 9 okul arasından 5 tercih yapacaklardır.
 • Öğrencilerin adrese dayalı tercihlerinde tercih önceliği önemlidir.
 • Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu olmayacaktır.
 • Pansiyonlu okullarda pansiyon yatak sayısı kadar kontenjan, il içinden farklı eğitim bölgelerinden tercihe açılacaktır. Bu durum tercih ekranına yansıyacaktır. Uygulamanın bu kısmında pansiyona en uzak öğrenciler avantajlı olacaktır.
 • Güzel sanatlar lisesi ve spor liseleri özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edecektir. Bu okullar için ayrı bir kayıt süreci uygulanacaktır.
 • Mahallinden meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenciler 10.sınıfın sonundan itibaren il genelinde spesifik bölümleri olan (sağlık meslek –gemicilik meslek vb.) meslek liselerine il genelinde tercihleri doğrultusunda nakil yapabilecektir.
 • 10.sınıfın sonunda öğrenci, alan tercihini ildeki farklı meslek liselerinden yapacaktır. Bu süreçte okuldaki eğitim, öğrencinin yönelimi ve tercihi dikkate alınacaktır.
 • Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayanlara yetenek sınav puanı + OBP puanı ile öğrenci alınacak.
 • Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullarda merkezi sınav puan üstünlüğü
 • Ortaöğretim kayıt alanı içindeki, yani sınavsız alan okullara, tercihe bağlı olarak,
 • Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre oluşacak.

SINAVA GİRİŞ SÜRECİ

 • E-okul ortamında sınav başvuruları alınacaktır. (11-18 Nisan 2018 )
 • Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanacaktır. E-okuldan okul müdürlüklerince renkli ve fotoğraflı olarak çıktısı alınacak ve mühürlenecek öğrencilere teslim edilecektir.
 • Öğrenciler sınav günü en geç saat 09.00’ da giriş belgelerinde belirlenen sınav yerlerinde hazır olacaklardır. Yanlarında sınav giriş belgesi / geçerli kimlik belgeleri / siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaktır.
 • Öğrencilerde kılık kıyafet sınava uygun olacak ve takı, saat, toka, cep tel, kulaklık vb. bulunmayacaktır.