İlkokul İngilizce Dil Eğitimi

KARİYER KOLEJİ İLKOKULU İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda İngilizce Eğitimi anaokulundan başlayarak sarmal bir şekilde, TPR tekniği, eklektik yöntemler ve Web 2.0 uygulamaları ile farklı öğrenme becerileri ve çoklu zeka tipleri göz önünde bulundurularak, her seviyede bir Türk ve bir yabancı öğretmen eşliğinde öğrenci merkezli verilmektedir.

            

İlkokulda yabancı dil öğretimindeki temel hedefimiz; öğrencilere farklı kültür ve dillerin varlığını ve küreselleşen dünyada İngilizcenin önemini, oyunlar, şarkılar, canlandırma ve çeşitli aktivitelerle fark ettirmek ve yabancı dil öğrenimi için gerekli motivasyonu aşılamaktır.

İngilizce derslerimiz proje temelli olup, öğrenciler her ünite sonrası verilen konuyu bireysel olarak araştırıp-sunarak, ders içinde interaktif akıllı tahta uygulamalarıyla, şifre odası ve İngilizce sınıflarında ise takım olarak çalışma fırsatı bularak sürece daha aktif katılır ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin bu çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kelime kartları, veli bilgilendirme mektupları, periyodik olarak dağıtılan İngilizce okuma kitapları, mini yazılı ve sözlü sınavlarla desteklenmektedir.

      

 

ORAL EXAM

Oral exam, derslerde kullandığımız bilgileri konuşma yeteneği üzerinden ölçen bir sınavdır. Bu sınavda, sınıf İngilizce Öğretmeni ve konuşma dersleri (Native) öğretmeni öğrenciye sorular sorarak bir konuşma ortamı oluşturur. 1. sınıftan itibaren tüm seviyelerdeki öğrencilerimiz Oral Exam ile değerlendirilir ve sonuçlara bakılarak konuşma becerilerini geliştirmeleri üzerine çalışmalar yapılır. Yıl içinde toplam 4 tane gerçekleşen sınav sonucunda ortalama alınarak okulumuz adına bir sertifika verilir.

 

LANGUAGE FEST

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca derslerinde ve kulüplerde yıl boyunca öğrendiklerini ve ürettiklerini festival süresince sergileyecekler. Yanı sıra, mini skeçler canlandırıp karaoke sahnesinde şarkı söyleyerek dil üretecek, farklı oyun stantlarında twister, scrabble oyunlar oynayarak eğlenirken, İngiliz ve Alman kültürüne ait öğeleri görme fırsatı bulacaklar.

 

İNGİLİZCE OKUMA KİTAPLARI (ENGLISH READERS)

Dil öğreniminde okumanın ve okuduğunu anlayıp yorumlamanın önemi yadsınamaz. Bu sebeple öğrencilerimizin periyodik olarak dağıtılan İngilizce hikâye kitaplarını okuyup, kitapla ilgili değerlendirme raporunu doldurarak İngilizce okuma becerilerini geliştirirken farklı dilde kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

2. Sınıf itibari ile her öğrencimizin yıl içerisinde 14 kitap okuması amaçlanmaktadır.

      

 

İNGİLİZCE SINIFLARI (ENGLISH ROOMS)

Öğrencilerimizi yabancı dile maruz bırakmak ve ders içi aktiviteleri daha etkin uygulayabilmek için okulumuzda 2 adet İngilizce sınıfımız bulunmaktadır. Bu sınıflarda okuma, yazma, canlandırma ve oyun köşelerinde öğrenciler istasyon tekniği ile yabancı dili edilgen olarak değil, yaşayarak ve içselleştirerek öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce sınıflarımız zengin kitap arşivi, her konuyla alakalı kapsamlı ders materyalleri ve teknolojik donanımla İngilizce öğrenimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

            

 

 

ŞİFRE ODASI   (PASSWORD ROOM)

  Labirent şeklinde dizayn edilmiş 8 odadan oluşan ve her bir odada bitirilen üniteyle alakalı farklı soruların bulunduğu İngilizce aktivite odasıdır. Öğrencilerimiz her ünite sonunda öğrendiklerini burada pekiştirme ve değerlendirme fırsatı bulurlar.

            

            

      

İLKOKUL İNGİLİZCE KULÜBÜ

Özel Kariyer Okulları ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce eğitimini ana sınıfından liseye kadar yoğun olarak müfredata almıştır. Öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği dönemler olan ana sınıfı ve birinci sınıfta yabancı ve Türk öğretmenlerle yabancı dil eğitimi verilmektedir. İlkemiz yabancı dil öğrenimine mümkün olduğunca erken başlatmak, doğal ortamında dil öğretimi yapmak ve bunu yaparken de her yaşa uygun yöntemlerden faydalanmaktır. Bu bağlamda hafta içi derslerimizin yanı sıra kulübümüzde de ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına, sınıf içi oyunlarına, canlandırmalara, sunumlara, öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca kulübümüzde amacımız öğrencilerimize belli başlı yaşam becerileri kazandırmak ve bunu yaparken de İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmektir. İngilizce Kulüp öğrencilerimiz İngilizce derslerinde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulurlar. Hikâyelerle, şarkılarla, drama metinleriyle, oyunlarla gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimiz keyifli vakit geçirirler. Öğrencilerimiz yapabildiklerini gördükçe kendilerine olan güvenleri artmakta yıl boyunca İngilizce yarışmalar, gösteriler ve tiyatro faaliyetleri ile tüm öğrencilerimiz yabancı dil öğrenmenin keyfini yaşamaktadırlar.

          

      

KULÜPLERİMİZ

1.ENGLISH CRAFT AND FUN CLUB

   Kulübümüzde; yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, İngilizceyi sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanmaktadır.

( 1.sınıf öğrencilerimiz yıl boyu sürdürdükleri çalışmaları dil festivalimizde sergilerler.)

 

2.ENGLISH TALKING CLUB

 ‘English Talking Club’ öğrencilerimize hem çeşitli konularda hazırlıklı konuşma-sunum aktiviteleri yaparak, hem de belirlenen bir konu hakkında arkadaşlarıyla birlikte beyin fırtınası yapıp doğaçlamalar ve röportaj yaparak yabancı dilde eleştirel düşünme ve rahatça kendilerini ifade etme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.  (2.Sınıf English Talking Club öğrencilerimiz 1.Dönem sonunda kendi belirledikleri bir konu hakkında beyin fırtınası yapıp, zihin haritaları çizerek ön hazırlık yaptılar ve “Kariyer Talks” adlı etkinliğimizde arkadaş ve ailelerine sundular.)

3.CREATIVE ENGLISH

 Hedefimiz; öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonunun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır. ( 3.sınıf öğrencilerimiz yıl boyu yaratıcılıklarını kullanarak çeşitli materyaller hazırlayıp, bahar döneminde yaptığımız dil festivalinde projelerini sergilerler.)

 

4.ENGLISH TALKING AND DRAMA CLUB

 İngilizce drama kulübümüzde kullanıldığımız rol yapma, rol değiştirme, doğaçlama, pantomim, hikâye canlandırma, dans etme ve kukla teknikleri ile yabancı dil öğreniminin en keyifli süreçlerini hep birlikte yaşıyoruz. (4.sınıf öğrencilerimizden oluşan bu kulüpte yıl boyu konuşma ve drama etkinlikleri yapılır ve yılsonunda okulumuzun düzenlediği programlarda öğrencilerimiz hazırladıkları tiyatroları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı bulur.)

      

İNGİLİZCE E-TWINNING PROJELERİMİZ

1.’WE ARE NOT SO FAR’

İngilizce e-Twinnıng projemizde 4.sınıf öğrencilerimiz 5 farklı ülkenin(İrlanda, Polonya, Litvanya, İtalya ortak olduğu çalışmada farklı kültürleri, ülkeleri, alışkanlıkları tanıma fırsatı bulup yabancı arkadaşlarına yazdıkları mektuplarla bambaşka bir deneyim yaşamanın heyecanını yaşıyorlar.

            

            

2.’THE TREASURE BOX’

2. Sınıflar İngilizce dersi kapsamında İngiltere, İspanya, Hırvatistan, Polonya ve İtalya ile ortak yürüttüğümüz projemizin amacı; öğrencilerimizin farklı ülkelerden akranları ile birbirlerine İngilizce mektuplar, kartpostallar yazıp göndererek, video konferanslarla görüntülü konuşma-tanışma fırsatı bularak ve çeşitli etkinlikler yapıp paylaşarak yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmektir.

            

 

3.’I LIKE MY TOYS’

Okulumuz Oyuncak Kulübü ve 4.sınıflar olarak birçok Avrupa ülkesinin de dahil olduğu e-Twinning projesi yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz projede öğrencilerimizin el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirerek yeni buluşlar yapmalarına olanak sağlamaya çalışıyoruz. Projemizin devamında ortaya çıkan tüm oyuncaklar okulumuzda sergilenecek ve proje ortağı olan diğer okulların öğrencileriyle değiş tokuş yapılacaktır. Yapılan tüm çalışmalar öğrenciler aracılığıyla e-Twinning portalında paylaşılırken öğrencilerimizin dil gelişimlerine de zemin hazırlamış oluyoruz.