Özel Kariyer Anasınıfı

PYP Programı

ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI
Kariyer Koleji Haziran 2021 tarihi itibariyle Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı(IB PYP)’nın  gerekliliklerini yerine getirerek yetkilendirilmiş bir IB Dünya Okulu’dur.  Okulumuz MEB ulusal eğitim müfredatının tüm gerekliliklerini Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın (IB PYP) 6 Disiplinler üstü teması ile entegre ederek 21.yy öğrenme öğretme yaklaşımlarını kapsayan bir eğitim modeli sunmaktadır.

IB İLK YILLAR PROGRAMI (PYP) NEDİR?                                                                                                                                     
PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. 

IB İlk Yıllar Programı (PYP);
•öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar,
•öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder,
• öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler,
•öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

ULUSLARARASI BİLİNCE SAHİP OLMA
Uluslararası bilince sahip bir insan öğrenen profili özelliklerini taşıyan; BİLGİLİ,ARAŞTIRAN SORGULAYAN,DÜŞÜNEN,DUYARLI,İLKELİ,AÇIK GÖRÜŞLÜ,İLETİŞİM KURAN,DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN,DENGELİ VE RİSKİ GÖRE ALAN kişidir. Bunlar dünyanın olumlu ve üretken vatandaşlarını yetiştirmede evrensel niteliklerdir.

Program hakkında detaylı bilgiye  (http://www.ibo.org) adresinden ulaşabilir, PYP Veli Bilgilendirme Broşürümüzü inceleyebilirsiniz. 

IB School Code: 061132
 

IB İLK YILLAR PROGRAMI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI -->

2020-2021 KARİYER KOLEJİ SORGULAMA PROGRAMI -->