Course

Bilişim Atölyesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ilkokul 2-4.sınıf ve ortaokul 5-6.sınıf kademelerinde var olan bir derstir. 

Ders içeriği her kademede değişkenlik göstermektedir.

2.Sınıf’ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknolojiyi takip eden, seviyesine uygun yazılımları (yazı yazma programı) ve interneti rahatça kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

3.Sınıf’ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknoloji takip eden, bilgisayarın donanım ve yazılımlarını, çalışma düzenini kavramış, yazı yazma programını en etkin şekilde kullanabilen, internette aradığı bilgiye ulaşan, e-posta kullanan, iyi ve kötü bilgiyi birbirinden ayıran bireyler yetiştirmektir.

4.Sınıf’ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknolojiyi takip eden, bilgisayarın çalışma düzenini kavramış, bilgisayarda karşılaşacağı genel sorunlarla rahatlıkla baş edebilen, kelime işlemci ve sunum programlarını en etkin şekilde kullanabilen, interneti tanıyan, e-posta kullanan ve amacı doğrultusunda kullanan bireyler yetiştirmektir.

 

Bunun dışında 2.sınıflardan itibaren programlamaya geçiş olarak sayılan “Algoritma ve Akış Şeması” kavramları öğretilerek programlamaya hazırlık yapılmaktadır.

 

5 VE 6. SINIF’TA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN AMACI

 1. Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini (gerektiğinde uyarlanmış araçları) etkili ve başarılı bir şekilde kullanma,
 2. Diğer donanım birimlerini tam anlamıyla tanıma ve gerektiğinde müdahale edebilme,
 3. Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışma,
 4. Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabiliyor ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebiliyor olma,
 5. Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.)bağımsız ve doğru kullanma,
 6. Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanma,
 7. Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kullanma,
 8. Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabilme,
 9. Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebilme,
 10. Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğünü değerlendirebilme.
 11. Programlamaya giriş.