Course

ALMANCA KULÜBÜ

Yabancı dil öğreniminin çok önemli olduğu günümüz dünyasında, artık bir yabancı dil bilmenin yanında ikinci bir yabancı dili öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. Bu bilinçle hareket eden Kariyer Koleji’nde de İngilizce ve Almanca dilleri birlikte öğretilmektedir. Kariyer Koleji’nde Almanca öğrenimi 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Özellikle Almanca’ nın temelinin öğrencilere kazandırıldığı bu dönemde, gerek teorik gerekse uygulamalı çalışmalarla Almanca altyapısı öğrenciye kazandırılmaktadır. Bu doğrultuda; öğrencilerin Alman dilinin gramer özelliklerini en iyi şekilde öğrenmesi için seviyelerine en uygun kitap olan Grüne Max1 ve diğer ders materyalleri seçilmekte, öğretmen eşliğinde yapılan sınıf içi etkinliklerle bunlar desteklenmektedir. 6.sınıftan itibaren, öğrencilerin Almanca kendilerini ifade edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Derste okutulan Grüne Max2 kitabı ve aktif olarak katılımlarının sağlandığı konuşma ve yazma etkinlikleri ile bu becerileri geliştirilmektedir. Sınıf içi video gösterimleri, şarkılar, hazırlanan posterler ve panolarla bu çalışmalar desteklenmektedir. 7.Sınıf Almanca dersinde Logisch A1.1 kitabı okutulmaktadır. 7. Sınıfın sonunda öğrenciler kendini tanıtabilecek, günlük planları hakkında konuşabilecek ve yaptıkları Aktiviteleri anlatabilecek duruma gelecektir. Derslerde belli Gramer konularına yer verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kelime hazinesi genişlemesi için öğrencilere yeni kelimeler öğretilmektedir. 8.Sınıf Almanca derslerinde 7.Sınıfda okutulan kitabın devamı olan A.1.2 okutulmaktadır. A.1.2 bir ileri seviyedir. Öğrenciler yılsonunda arkadaşlarıyla Hobileri hakkında konuşabilecek, ailesini tanıtabilecek, alışveriş yapacak bir ürünün fiyatı hakkında konuşabilecek, kıyafetlerini anlatabilecek, tatillinin nasıl geçtiği hakkında konuşabilecek, yol tarifi yapabilecek ve evi hakkında yön tarif edebilecek duruma gelecektir. Bunların yanı sıra gerekli olan gramer konularını da öğrenecektir. Almanca derslerinde grup içi çalışma istasyon tekniği pano hazırlama gibi yöntemler kullanılmaktadır. Almanca derslerinde sadece dil değil aynı zamanda Alman kültürü de öğretilmektedir. Alman Tarihi ve coğrafi konumu da derslerde anlatılmaktadır. Böylece dil öğrenilirken dilin geçmişi ve oluşması da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yıl sonunda Alman günü düzenlenmektedir.