Course

SERAMİK KULÜBÜ

Seramik Kulübünün başlıca 3 ana amacı vardır. Bunlardan ilki yeterince yoğun bir şekilde ders alan öğrencilerimizin streslerini atması; İkincisi kille oynayarak eğlenmeleri; Üçüncüsü ise yine kil ile oynayarak düşüncelerindeki 3 boyutlu nesneleri soyut halden somut hale çevirmeleridir. Kil ile oynayan ona şekil vermeye çalışan çocuklarımızın kemik ve özellikle kas yapıları gelişir. Dolayısı ile seramik Dersi kas gelişiminde de önemli bir yere sahip olmaktadır.