Course

İLKOKUL İNGİLİZCE KULÜBÜ

Özel Kariyer Okulları ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce eğitimini ana sınıfından liseye kadar yoğun olarak müfredata almıştır. Öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği dönemler olan ana sınıfı ve birinci sınıfta yabancı ve Türk öğretmenlerle yabancı dil eğitimi verilmektedir. İlkemiz yabancı dil öğrenimine mümkün olduğunca erken başlatmak, doğal ortamında dil öğretimi yapmak ve bunu yaparken de her yaşa uygun yöntemlerden faydalanmaktır. Bu bağlamda hafta içi derslerimizin yanı sıra kulübümüzde de ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına, sınıf içi oyunlarına, canlandırmalara, sunumlara, öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca kulübümüzde amacımız öğrencilerimize belli başlı yaşam becerileri kazandırmak ve bunu yaparken de İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmektir. İngilizce Kulüp öğrencilerimiz İngilizce derslerinde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulurlar. Hikayelerle, şarkılarla, drama metinleriyle, oyunlarla gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimiz keyifli vakit geçirirler. Öğrencilerimiz yapabildiklerini gördükçe kendilerine olan güvenleri artmakta yıl boyunca İngilizce yarışmalar, gösteriler ve tiyatro faaliyetleri ile tüm öğrencilerimiz yabancı dil öğrenmenin keyfini yaşamaktadırlar.